Taktila skyltar

Taktila skyltar

0

Taktila skyltar har text och symboler som är upphöjda från bakgrunden som i relief. Taktil skyltning ökar tillgängligheten i och med att synskadade personer kan ta del av informationen och orientera sig. Vi tillverkar alla taktila skyltar lokalt hos oss. Se även under skyltar